Kartlegging

Cinecopter tilbyr tjenester til etater og industri for kartlegging av områder, sammenligningsdata før og etter store prosjekter, naturkatastrofer etc. Sammen med 3D-grafikk kan dette gi meget gode resultater for planlegging, risikovurdering, evaluering og presentasjoner.