Linjeinspeksjon

Kraftledninger, vindmøller, brokonstruksjoner m.m. kan enkelt inspiseres med vår luftbårne plattform. Vi kan tilby høyoppløselige, sylskarpe bilder som gjengir detaljer helt ned i millemeters størrelse. Slik kan installasjoner verifiseres visuelt, uten å måtte fysisk oppsøke krevende lokasjoner.

Med termograferingsutstyr kan temperaturer måles enkelt uten fysisk tilstedeværelse, slik at faremomenter kan oppdages i tide.

Vi har egne sertifiserte Termografører og eget utstyr in house noe som sikrer kvalitet i alle ledd og leverer komplette termograferings rapporter ved hvert oppdrag.