Bygg og Anlegg

Våre løsninger for anleggsbransjen og arkitekter kombinerer 3D-visualisering med flyfoto/video på en langt rimeligere måte enn ved bruk av vanlig helikopter eller kran.

Våre høydebilder inkluderer GPS-data med posisjon, høyde etc. slik at de kan tilpasses kartdata helt korrekt, og gi nøyaktige virtualiseringer av planlagte prosjekter.

Med termograferingsutstyr kan temperaturer måles enkelt uten fysisk tilstedeværelse, slik at faremomenter kan oppdages i tide. Innen bygg og anlegg er det spesielt gunstig å termografere store takarealer fra luften slik kan man oppdage og lokalisere potensielle vannskader, isolasjonsproblemer og annet som kan spare gårdeier og leietakere for store beløp.

Vi har egne sertifiserte Termografører og eget utstyr in house noe som sikrer kvalitet i alle ledd og leverer komplette termograferings rapporter ved hvert oppdrag. Vi benytter topp moderne utstyr fra FLIR og har flere kameraer til disposisjon avhengig av hvilken type oppdrag som skal utføres.