Licence

 

English:

Due to large increase in the use of UAV (Unmanned Aerial Vehicle) the last year and the regulations that comes as a consequence of this, The Norwegian Civil Aviation Administration and Norwegian Security Agency has now increased the requirements for companies that gets their commercial licences granted.

According to Law it is up to the Contracting party to verify that the Nescessary licences are in place when hiring companies to perform aerial services.

Cinecopter AS holds all nescessary Licences to operate on Norwegian Territory, and also has full liability insurance coverage, and equipment coverage.

 

Norwegian:

Grunnet kraftig økning i utbredelsen av UAV i Norge det siste året, og med de krav dette medfører.  Har Luftfartstilsynet og Norsk sikkerhetsmyndighet nå strammet inn på krav til sertifisering for aktører som får utstedt lisens.

Oppdragsgiver er ansvarlig for at flyvingene blir utført i henhold til regler om kvalifikasjon og sikkerhet. Det er dermed oppdragsgivers oppgave å kontrollere kvalifikasjonene og lisenser når leverandører skal leies inn.

Cinecopter innehar alle nødvendige lisenser til å operere i Norskt territorium.