Thermography

English:

Cinecopter owns and operates advanced FLIR Infrared Thermography equipment which can be used from our unmanned aircraft for a wide range of industrial and civil applications.

With infrared cameras temperatures can be accurately measured without any physical presence, allowing early warnings for many situations, in the areas of construction and maintenance it is easy to perform Thermography of large roof areas from the air to detect any potential leaks or insulation and other problems that can save the owners of large costs by early detection of problematic situations.

We have ITC certified staff and equipment in house which assures high quality in all areas.

 

Norwegian:

Cinecopter har et avansert FLIR IR Termograferingskamera som kan benyttes fra luften og bakken til en rekke industrielle applikasjoner.

Med termograferingsutstyr kan temperaturer måles enkelt uten fysisk tilstedeværelse, slik at faremomenter kan oppdages i tide. Innen bygg og anlegg er det spesielt gunstig å termografere store takarealer fra luften slik kan man oppdage og lokalisere potensielle vannskader, isolasjonsproblemer og annet som kan spare gårdeier og leietakere for store beløp.

Vi har egne sertifiserte Termografører og eget utstyr in house noe som sikrer kvalitet i alle ledd og leverer komplette termograferings rapporter ved hvert oppdrag.

Bruksområder er:

Termografering av bygg, tak, påvisning av fukt skade eller varmelekkasjer, isolasjonsproblemer, elektrotermografering av sikringsskap for å se etter potensielle brannfarlige problemer.

Innendørs termografering av våtrom, analyser av boliger og industribygg, vurdere om arbeid er utført korrekt eller kontrollere om boliger er i forskriftsmessig stand ved boligkjøp, våre rapporter kan også brukes ved juridiske tvister som bevismateriale. Mange huskjøp gjennom årene har blitt hevet som følge av feil funnet gjennom termografering.

Huseiere/gårdeiere kan spare store summer på å finne små lekkasjer som i mange tilfeller kan være enkle å utbedre når man først vet hvor lekkasjen er. Selv en liten lekkasje kan koste tusenvis av kroner i året i unødvendige fyringskostnader.

Idustriell termografering av store komplekse anlegg, vindmøller, piper, kraftledninger og andre steder som er vanskelig å komme til.

Termografering av dyr: spesielt hester som har pådratt seg en skade kan man ved termografering enkelt konstatere om det er hevelser etter slagskader, eller andre typer infeksjoner som kanskje ikke synes på overflaten.

Finne feil og brudd på varmekabler, finne lekkasjer i vannbåren gulvvarme, kontrollere om varme anlegg fungerer tilfredsstillende.

Kontakt vår termografør Erik Solberg for en hyggelig prat.

Erik Solberg

ITC Sertifisert Termografør.

Tlf: 40 20 20 40  erik@cinecopter.no