Industriell bruk

 

Områder hvor vi kan bidra er:

Arkeologiske utgravninger

Time-lapse fotografering av prosjekter

Kartografi, fotogrammetri

Forskningsprosjekter, geografi, oceanografi, sosiale studier etc.

Ingeniører, industrielle fasiliteter, produksjonsfasiliteter

Stat og kommune, overvåkning og kontroll

Bønder og skogseiere, bygnings- og fasilitets vedlikehold, skogsovervåkning

Juridisk, skadeevaluering, bygningstakst, grenseovervåkning, grensetvister

Markedsføring, kunstneriske installasjoner

Gigapixel oppløsning på flyfoto fra store mosaikker

Sikkerhetsplanlegging, bygnings- og eiendomsvedlikehold.

Landoppmålere, landbruksplanlegging, kommunale planleggere

Kraftselskaper, vannstandsmålinger, vannovervåkning, sikkerhetsplanlegging