Nødetater

Ubemannede droner kan effektivt bistå brannmannskaper, politi og andre etater i søk, redning og andre oppdrag.

Utstyrt med FLIR varmesøkende kamera kan vi detektere mennesker ved brann eller ulykker. Man kan oppdage mennesker og evaluere situasjoner i krisesituasjoner. Med en ubemannet drone er det ingen fare for at liv går tapt i en farlig situasjon. Man kan enkelt ta seg inn i utsatte områder eller situasjoner der bemannede fartøy ikke kommer til, eller utgjør en for stor risiko for operatørene. Vi kan oppdage mennesker i skog eller i vannet fra flere hundre meters avstand i totalt mørke.

Vi kan bistå politi med spaningsoppdrag, evaluere på avstand om biler nettopp har vært brukt, om det finnes mennesker inne på lukkede områder, finne personer som forsøker å gjemme seg  oppdage sårede personer og mange andre typer bruksområder. Vi har stort sett alltid en drone klar til takeoff og kan være på plass innen kort tid innenfor Oslo/Akershus. Vi er tilgjengelige 24/7.